COGTIB, HOY EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA

Nuestra Presidente Susana de Cortada participó hoy en el pleno del Ayuntamiento de Palma en el Punto 34, que trataba de la Venta Ambulante. Fue acompañada por Pedro Flexas, vocal de la Junta.

Els punts a destacar:
Malestar entre el col·lectiu però molt mes greu entre els nostres visitants per la massificació de venedors ambulants a les zones d’arribada a Ciutat amb l’assetjament que pateixen els turistes.

Sensació d’indefensió per la manca de Presencia policial, proliferació de “carteristes” i la aparició altre vegada de les “claveleres”.

Manca d’inspeccions per tal de controlar que els guies estiguin degudament habilitats i col·legiats, tal com diu la legislació vigent.

Si volem donar l’imatge que la nostra Ciutat es mereix cal trobar els recursos i mitjans necessaris i que les Autoritats competents siguin Municipals ,Portuàries o d’altres, treballin conjuntament.
Això es el que el C.O.G.T.I.B demana en aquest Ple, en aquesta sala:

img_9100

Comments are closed.