ELS MOLINS TRADICIONALS DE MALLORCA

 

Dia 23 de gener un bon grup de membres del COGTIB varen assistir a un curs amb el títol: Conèixer els molins tradicionals de Mallorca. El curs va ser impartit pel Sr. Josep Pascual i Tortella, President de l’Associació Amics dels Molins de Mallorca i Doctor Enginyer Industrial i es va celebrar al Museu del Calçat i la Indústria a Inca, que molt amablement ens cediren una sala.

 

 

El curs va constar de tres apartats. En primer lloc el Sr. Pascual ens va parlar del vent, imprescindible pel funcionament dels molins i de moltes altres dades tècniques i molt interessants per entendre el que vendria després:

  • com interpretar la simbologia d’un parte meteorològic i entendre la força i la direcció del vent
  • d’on venen els noms del vents, al menys d’alguns
  • l’escala de Beaufort
  • les zones més ventoses de Mallorca
  • també va parlar dels molins al llarg de la història

 

                              

 

La segona part del curs va tractar els molins de vent fariners. El més antic documentat a Mallorca es troba a l’Alqueria Blanca i és del segle XIII.

Amb un fotomuntatge ens poguérem imaginar l’aspecte dels molins del Jonquet, quan estaven tots en bon estat.

De tots ells, el Molí d’En Garleta és avui un Museu dels Molins i es pot visitar gratuïtament tots els matins dels dies laborals.

 

 

També va citar el Museu dels Molins, que es troba a Gifhorn, a Alemanya, a prop de Hannover. Si mai hi anam, hi trobarem molins de tot el món, i dos d’ells, són els molins mallorquins. Tan sols a Mallorca i a Malta, els molins tenen sis aspes. Sembla que és per una qüestió de geometria i facilitats tècniques.

El fet de que també a Malta els molins fariners tenguin sis aspes, té a veure amb els Grans Mestres de l´Orde de Malta mallorquins, Nicolau i Rafel Cotoner.

 

Els guies seguien atentament les explicacions acompanyades del power point del Sr. Pascual.

                                          

 

La tercera part va estar dedicada als molins per treure aigüa. El fet de que tenguin 18 pales, és també per motius geomètrics i tècnics que en faciliten la construcció, igual que els fariners en tenen sis.

Les zones de Mallorca amb més densitat de molins són precisament aquelles on hi ha zones humides, que coincideix que són les més ventoses també.

 

Per acabar es va parlar del projecte “MOLCAMP” que es va dur a terme fa uns anys a la zona de Campos, i que pels canvis de Govern va ser abandonat, provocant el seu fracàs.

Observant el projecte des d’un punt de vista global, pensant també en el medi ambient i molts altres aspectes, apart del guany o estalvi directe, és una vertadera llàstima que els generadors que es varen posar a uns 50 molins de Campos no funcionin, ja que poden generar uns 10 kw/h i això suposa poder abastir de les necessitats bàsiques un parell mallorquí de cases. El projecte inicial era per 100 molins. El mateix projecte es va dur a terme a Creta i a Malta i allà sí que ha funcionat.

 

 

Un cop acabada la presentació el Sr. Pascual va respondre a totes les preguntes que li feren els guies, que sentien una gran curiositat pel tema.

I per agraïr-li la seva disposició a impartir aquest curs el COGTIB li va  fer entrega d’una botella de vi amb el logo del Col.legi.

Des d’aquí volem agraïr al Sr. Pascual i a l’Associació Amics dels Molins de Mallorca la seva tasca en la conservació i restauració dels molins i en donar a conèixer aquesta part tan important del nostre patrimoni. De fet, els molins de Sant Jordi són la primera imatge que veuen els turistes quan arriben a l´illa i Mallorca té la major concentració de molins de tot el món.

Agraïr també al Museu del Calçat i la Indústria un cop més el prèstec de la sala i material per al curs.

 

T

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.