Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera Tlf. 971 460 697 · info(a)colegioguiasib.com

Està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i cuatre vocals.

Ser membre de la Junta és un dret i un deure dels Col·legiats. És important que tots els Col·legiats participin activament i col·laborin amb la Junta.

Junta Directiva

Triada en Assemblea General a data 24/02/2015
President
Susana de Cortada Sorarrain
Vicepresident
Ana Thorborg van Velzen
Secretari
Gaspar Salom Ferragut
Tresorera
Maria Coloma Barceló Soler
Vocal delegat d'Eivissa
María Luisa Huerta Velasco
Vocal delegat de Mallorca
María Dolores Camacho Grimalt
Vocal delegat de Mallorca
Pedro Flexas Flexas
Vocal delegat de Mallorca
Maite Ferrero Ferrero