Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera Tlf. 971 460 697 · info(a)colegioguiasib.com

Està formada per un president, una vicepresident, una secretaria, una tresorera i cinc vocals.

Ser membre de la Junta és un dret i un deure dels Col·legiats. És important que tots els Col·legiats participin activament i col·laborin amb la Junta.

Junta Directiva

Triada en Assemblea General a data 07/02/2019
President
Ramón Martín Gordon
Vicepresident
Brigitte Casteleyn
COGTIB - Tesorera Junta 2019
Secretaria
María José Rigo Manso
Tresorera
Maribel Arnau Tugores
COGTIB - Vocal Ibz Junta 2019
Vocal delegat d'Eivissa
Carlos Espín Tribes
COGTIB - Vocal Mca Junta 2019
Vocal delegada de Mallorca
Carmen Papamancea