SOBRE NOSALTRES

HISTÒRIA

L’Associació Professional d’Informadors Turístics de Mallorca va ser creada l’any 1977. L’esmentada Associació es va ampliar amb la incorporació de les altres illes de l’arxipèlag, convertint-se en l’Associació Professional d’Informadors Turístics de les Illes Balears en 1985.

REGULACIÓ

El Col·legi Oficial de Guies de Turisme de les Illes Balears (COGTIB), es regula per la Llei nº10 / 1998 de 14 de desembre de 1998 de Col·legis Professionals de les Illes Balears, publicada al BOIB de 19 de desembre de el mateix any.

PERSONAL

El Col·legi compta en l’actualitat amb més de 190 professionals que exerceixen com Guies Turístics de les Illes Balears.

FILOSOFIA

El Col·legi Oficial de Guies de Turisme de les Illes Balears no ànim de lucre.

Els nostres Objectius

La representació, defensa i promoció dels interessos professionals, socials, econòmics i culturals de les seves Col·legiats.
Actuar com a interlocutor i representant entre el col·lectiu de Guies de Turisme i les Institucions, Autoritats, Mitjans de comunicació, etc.
La creació, defensa i promoció d’un codi deontològic entre els Col·legiats.
Col·laborar amb les Institucions en la lluita contra l´intrussisme professional.
La formació contínua dels Col·legiats i per a això, al llarg de l’any s’organitzen nombrosos seminaris, conferències, cursos, etc. El Col·legi està en contacte permanent amb la majoria de museus, monuments i centres culturals de les Illes Balears i al corrent de les exposicions i activitats culturals que s’hi duen a terme, per a mantenir als seus membres sempre actualitzats.
Fomentar el turisme respectuós amb el medi natural i cultural de les Illes Balears.
Facil·litar la incorporació de nous Guies mitjançant la realització de pràctiques amb els Col·legiats.

Junta Directiva

Triada en Assemblea General a data 07/02/2019
Presidente: Pedro Oliver García

Pedro Oliver

President

Adriana Blascikova

Vocal

Laura Velasco

Vicepresident

Inmaculada Dezcallar

Secretaria

Joan Bonet Miquel

Tresorer

Quins avantatges tinc col·legiant-me?

Tenir una relació directa amb els més de 190 col·legiats, companys, amb els quals compartir idees, feina, etc.
Gaudir d’una formació continuada, a través dels cursos, conferències, col·loquis, visites guiades, etc.
Estar informat sempre de les novetats i modificacions dels horaris, reserves, etc, dels monuments de les Illes, coves, esglésies, monestirs, mitjans de transport, etc.
Estar informat sobre modificacions de la normativa nacional o comunitària.
Estar assessorat en els temes legals.

Com col·legiar-se?

APORTANT LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

Fotocòpia del DNI i l’original.
Fotocòpia de l’habilitació de Guia de Turisme i l’original.
Dades bancàries.
Una fotografia actualitzada.
Pagar la quota d’alta.
Pagament de la quota anual.

A on col·legiar-se?

A LES NOSTRES OFICINES

Carrer del Ter, 27, 1er. pis, Despatx 4, Polígon Son Fuster
07009 Palma de Mallorca
Tlf. 971 460 697 / 667 488 883

PER A QUALSEVOL DUBTE

CONTACTE

La professió de Guia de Turisme

La professió de Guia de Turisme consisteix en...

l´activitat que duen a terme les persones debudament qualificades que, amb caràcter habitual i retribuït, es dediquen professionalment a la prestació de serveis d´informació i interpretació del patrimoni històric i natural, dels béns d´interès cultural, béns catalogats i de la resta de recursos turístics de les Illes Balears als turistes i visitants tant en les llengües oficials de les Illes Balears com en qualsevol altre idioma extranger, que en qualsevol cas s´ha de tenir acreditat.

Font

Capítol X, article 136.2 del Decret 20/2015.

Per a ser Guia de Turisme de les Illes Balears...

s´ha d´obtenir l´habilitació otorgada per l´administració turística competent en matèria d´ordenació turística de cada illa en els termes disposats en aquest capítol, que permet exercir l´activitat a totes les Illes Balears, així com a la resta de Comunitats Autònomes i als Estats membres de la Unió Europea en els termes de la seva pròpia normativa i de la comunitària.

Font

Capítol X, article 137.1 del Decret 20/2015.

Són activitats per a les quals és necessària...

l´actuació d´un Guia de Turisme les visites i excursions que consisteixen en realitzar serveis d´informació i interpretació a grups de turistes i visitants dels béns d´interès cultural i dels béns catalogats del patrimoni històric-artístic i cultural de les Illes Balears, siguin museus, coves, jaciments arqueològics, esglésies, convents, santuaris, castells, poblacions o altres elements que tenguin tal condició; i també dels parcs nacionals i naturals, i dels paratges, reserves i monuments naturals, així declarats conforme a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais amb rellevància ambiental.

Font

Font: Capítol X, article 136.3 del Decret 20/20155.

Les administracions turístiques insulars competents han de convocar proves per...

a obtenir l´habilitació de Guia de Turisme de les Illes Balears, amb un temari concret que inclogui els blocs de patrimoni natural i cultural de les Illes Balears, així com també anglès, al menys un altre idioma extranger i les llengües cooficials de la nostra Comunitat Autònoma.

Els requisits generals per a accedir a l´habilitació són:

  1. Posseïr la nacionalitat espanyola o la d´algun estat membre de la Unió Europea o signatari de l´Acord sobre l´Espai Econòmic Europeu, o bé ser ciutadà extranger amb residència a Espanya, amb el dret reconegut per a exercir una activitat remunerada per compte propi o d´altri de conformitat amb la normativa vigent.
  2. Ser major d´edat.
  3. Estar en possessió d´algun dels següents títols: cicle formatiu de grau superior de formació professional; diplomat o llicenciat universitari; grau o màster universitari, o qualsevol altre d´equivalent o homologat. Així mateix, i en referència a la qualificació professional de Guia de turistes i visitants, estar en possessió d´un certificat de professionalitat o d´una acreditació de competències professionals obtinguda mitjançant l´evaluació i acreditació de les competències adquirides mitjançant l´experiència laboral o per altres vies; tot això, en els termes continguts a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i en el Real Decret 1224/2009, de 17 de juliol.
  4. Acreditar el coneixement d´anglès i de, al menys, una altra llengua extrangera en els termes fixats en aquest capítol.
  5. Acreditar el coneixement dels idiomes espanyol i català en els termes fixats en aquest capítol.
  6. Tenir coneixements de patrimoni natural i cultural de les Illes Balears, segons allò dispost en aquest capítol.

Font

Capítol X, article 137.2 i 137.4 del Decret 20/2015.

Nuestra Newsletter

Introduce tu correo electrónico para recibir todas las nuevas noticias y estar al día.

Contáctanos para cualquier duda

Su nombre (requerido)

Su e-mail (requerido)

Asunto

Su mensaje

Al usar este formulario manifiesta haber leído y aceptado nuestra Política de privacidad