Objectius

  • La representació, defensa i promoció dels interessos professionals, socials, econòmics i culturals de les seves Col·legiats.
  • Actuar com a interlocutor i representant entre el col·lectiu de Guies de Turisme i les Institucions, Autoritats, Mitjans de comunicació, etc.
  • La creació, defensa i promoció d’un codi deontològic entre els Col·legiats.
  • La formació contínua dels Col·legiats i per a això, al llarg de l’any s’organitzen nombrosos seminaris, conferències, cursos, etc. El Col·legi està en contacte permanent amb la majoria de museus, monuments i centres culturals de les Illes Balears i al corrent de les exposicions i activitats culturals que s’hi duen a terme, per a mantenir als seus membres sempre actualitzats.
  • Col·laborar amb les Institucions en la lluita contra l´intrussisme professional.
  • Fomentar el turisme respectuós amb el medi natural i cultural de les Illes Balears.
  • Facil·litar la incorporació de nous Guies mitjançant la realització de pràctiques amb els Col·legiats.