Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera Tlf. 971 460 697 · info(a)colegioguiasib.com

Presentació

L

‘Associació Professional d´Informadors Turístics de Mallorca fou creada l´any 1977. Dita Associació es va ampliar amb la incorporació de les altres illes de l´arxipèlag, convertint-se en la Associació Professional d´Informadors Turístics de les Illes Balears l´any 1985.

El Col.legi Oficial de Guies de Turisme de les Illes Balears fou creat per la Llei nº 5/2004 de 20 de desembre, publicada en el BOIB del 25 de desembre de 2004, substituint l´antiga Associació.

 

E

l Col.legi Oficial de Guies de Turisme de les Illes Balears (COGTIB) es regula per la Llei nº 10/1998 de 14 de desembre de 1998 de Col.legis Professionals de les Illes Balears, publicada al BOIB de 19 de desembre d´aquest any.

E

Col.legi compta en l´actualitat amb més de 235 professionals  que exerceixen de Guies de Turisme de les Illes Balears.


 

El COGTIB és una entitat sense ànim de lucre.